6 หุ้นเครื่องดื่ม กำไร Q2/64 สดใส

สิ้นสุดการประกาศงบการเงินไตรมาส 2 ปี 64 ของบจ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข่าวหุ้นธุรกิจจึงยังคงเฟ้นหาบริษัทที่มีกำไรสุทธิโตแกร่ง


เส้นทางนักลงทุน

สิ้นสุดการประกาศงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” จึงยังคงเฟ้นหาบริษัทที่มีกำไรสุทธิโตแกร่ง แม้ว่ายังคงรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กดดันต่อเนื่องก็ตาม

สำหรับการสำรวจบริษัทกำไรสุทธิเติบโตแกร่งในไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นการเจาะกลุ่มเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พบว่าจะมีบริษัทกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และบริษัทพลิกมีกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ โดยผลดังกล่าวพบว่ามีหุ้น SAPPE, ICHI, CBG, OSP, SNNP และ MALEE

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 126.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.31% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 82.75 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในต่างประเทศที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากทั่วโลกเริ่มรับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เป็นช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 164.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.02% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 149.33 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น โดยมาจากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 21.9% รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัท เนื่องจากปรับแผนธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียทำให้การกระจายสินค้าได้ดียิ่งขึ้น และประสบความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์ไทย และต้นทุนลดลง

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 966.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.68% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 881.34 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้จากยอดขายเพิ่มขึ้นมาจากส่วนรายได้จากการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยยอดส่งออกหลักมาจากกลุ่มประเทศ CLMV คิดเป็น 39% ของรายได้รวม ประเทศจีนคิดเป็น 10% ของรายได้รวม และประเทศอื่นอีก 2% ของรายได้รวม

ขณะเดียวกัน มีรายได้จากการรับจ้างจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยเชิงบวกจากความหลากหลาย ปริมาณและคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ ประกอบกับอาศัยผลสำเร็จของประสิทธิภาพการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสด ซึ่งในปัจจุบันสามารถเข้าถึงร้านค้าปลีกได้มากกว่า 180,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

รวมทั้งรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการผลิตเพิ่มขึ้น จากรายได้สินค้าน้ำเปล่า กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม และกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ทรีอินวัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการผลิตและขายขวดแก้วให้บุคคลภายนอก ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (APG) ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม ยังช่วยลดต้นทุนของการผลิตขวดที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มวิตามินซีของบริษัทจากการประหยัดต่อขนาด

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 819.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.93% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 804.28 ล้านบาท โดยมีรายงานรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศที่เพิ่มขึ้น 9.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 75.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ยังคงเติบโต สะท้อนถึงการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพขึ้นจากปีก่อนที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกแรก

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พลิกมีกำไรสุทธิ 76.78 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสิทธิ 9.16 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายที่สูงขึ้น มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พลิกมีกำไรสุทธิ 0.22 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสิทธิ 40.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายขายและค่าใช้จ่ายบริหาร ตลอดจนต้นทุนทางการเงิน ตามแผนการควบคุมที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบให้ยอดขายในประเทศลดลงมากถึง 10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน แต่ในขณะที่สัดส่วนการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ เป็นเพียงการสำรวจกลุ่มหุ้นเครื่องดื่มที่สามารถทำกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2564 เติบโตดีเท่านั้น

Back to top button