คัด 12 หุ้นค้าปลีกกำไรโตสม่ำเสมอ

เชื่อว่าหุ้นพื้นฐานแกร่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุน (VI) เฟ้นหาเพื่อเก็บไว้ในพอร์ตช่วงภาวะตลาดหุ้นผันผวน หรือแม้ช่วงภาวะตลาดสดใส


เส้นทางนักลงทุน

เชื่อว่าหุ้นพื้นฐานแกร่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุน (VI) เฟ้นหาเพื่อเก็บไว้ในพอร์ตช่วงภาวะตลาดหุ้นผันผวน หรือแม้ช่วงภาวะตลาดสดใส ทั้งนี้ข่าวหุ้นธุรกิจจึงเฟ้นหาหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีก ที่สามารถทำกำไรเติบโตสม่ำเสมอนับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงครึ่งแรกของปี 2564 เป็นต้นมา

สำหรับผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีราว 12 หลักทรัพย์ ได้แก่ CPALL, MAKRO, HMPRO, GLOBAL, BJC, COM7, DOHOME, MEGA, ILM, KAMART, CSS และ FTE

ส่วนรายละเอียด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL พบว่า ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 19,907.71 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 20,929.65 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 22,343.08 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 16,102.42 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 4,788.75 ล้านบาท

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO พบว่า ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 6,178.13 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 5,941.99 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 6,224.67 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 6,562.67 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 3,020.86 ล้านบาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO พบว่า ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 4,886.39 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 5,612.62 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 6,176.59 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 5,154.70 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 2,795.06 ล้านบาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL พบว่า ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 1,608.57 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 2,003.04 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 2,093.47 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 1,955.96 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 1,938.06 ล้านบาท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC พบว่า ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 5,210.76 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 6,649.97 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 7,278.38 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 4,001.22 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 1,835.06 ล้านบาท

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 พบว่า ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 608.77 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 891.06 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 1,216.32 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 1,490.68 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 1,152.66 ล้านบาท

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME พบว่า ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 907.68 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 434.45 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 725.51 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 726.68 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 1,144.46 ล้านบาท

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA พบว่า ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 1,112.80 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 1,206.01 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 1,138.52 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 1,392.65 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 837.84 ล้านบาท

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM พบว่าผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 494.42 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 542.92 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 596.09 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 421.23 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 289.07 ล้านบาท

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ KAMART พบว่า ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 281.63 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 360.23 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 261.24 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 132.82 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 58.49 ล้านบาท

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS พบว่า ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 203.91 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 170.34 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 79.65 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 92.70 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 48.74 ล้านบาท

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE พบว่า ผลประกอบการเติบโตสม่ำเสมอ โดยปี 2560 กำไรสุทธิ 130.65 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 กำไรสุทธิ 130.21 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 กำไรสุทธิ 114.60 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 กำไรสุทธิ 60.53 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 26.88 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี สำหรับหุ้นกลุ่มค้าปลีกถือเป็นหุ้นกลุ่มหนึ่งที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง เพราะอย่างไรก็ตามเมื่อยังมีการจับจ่ายใช้สอย และหากเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวเร็วและเศรษฐกิจดี ก็จะทำให้กลุ่มนี้เติบโตแข็งแกร่งมากยิงขึ้น

Back to top button