‘ขวดไร้ฉลาก’ นวัตกรรมเทรนด์รักษ์โลก

COP26 เป็นการประชุมของเหล่าผู้นำจาก 196 ประเทศทั่วโลกที่มีข้อตกลงจะร่วมกันทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกินกว่า 1.5-2 องศาเซลเซียส


ดำเนินมากว่าครึ่งทางแล้วกับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ เป็นการประชุมของเหล่าผู้นำจาก 196 ประเทศทั่วโลกที่มีข้อตกลงจะร่วมกันทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกินกว่า 1.5-2 องศาเซลเซียส เพื่อระงับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ไฮไลท์อยู่ที่ “ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ให้เหลือสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 และจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส “การปรับตัวเพื่อปกป้องชุมชนและถิ่นที่อยู่อาศัย” ฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างการป้องกันระบบเตือนภัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น “ระดมเงินทุนจากประเทศพัฒนาแล้ว” ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อใช้ในการปรับตัวและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “สร้างความร่วมมือ” เพื่อทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล ภาคธุรกิจและประชาสังคมโลก

จากเมกะเทรนด์ดังกล่าว ภาคธุรกิจภายใต้สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลก เริ่มมีการพัฒนาสินค้าให้สอดรับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ “เครื่องดื่มบรรจุขวด” ที่เกิดปริวรรตบรรจุภัณฑ์สู่ “ขวดไร้ฉลาก” เพื่อลดการใช้พลาสติกและการรีไซเคิลได้ทั้ง 100%

โดย Evian ผู้ผลิตน้ำแร่บรรจุขวดแบรนด์ดังของโลก จากประเทศฝรั่งเศส มีการออกแบบขวดโดยไม่มีฉลาก แต่ใช้วิธีสลักชื่อแบรนด์ และรายละเอียดอื่น ๆ ลงบนขวดแทน เพื่อแก้ปัญหาแผ่นพลาสติกหุ้มขวด โดย Shweta Harit รองประธาน Evian ระบุว่า ประโยชน์ของขวดไร้ฉลาก คือ ปริมาณขยะน้อยลง แบรนด์ Evian มีเป้าหมายว่าขวดทั้งหมดจะทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ภายในปี ค.ศ. 2025

แต่ความท้าทายของ Evian กับเป้าหมายการสร้างขวดพลาสติก เพื่อสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงแค่ 10% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั่วโลก ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สวนทางความต้องการใช้พลาสติกทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่เครื่องดื่มแบรนด์ดังของโลก คือ Coca-Cola หลังจากพัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ที่ทำมาจากพืช Plant-Based 100% สำเร็จแล้ว ล่าสุด Coca-Cola มีการเปิดตัวขวดน้ำอัดลมแบบใหม่คือ “ขวดไร้ฉลาก” เพื่อช่วยให้กระบวนการรีไซเคิลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ล่าสุดมีประเทศที่เลือกใช้ขวดน้ำอัดลมไร้ฉลาก อย่างเป็นทางการคือ Coca-Cola เกาหลีใต้ โดย Coca-Cola จะนำฉลากพลาสติกออกในผลิตภัณฑ์ 2 รุ่น คือ Coca-Cola ออริจินัล และ Coca-Cola Zero ที่ผู้บริโภคสามารถแบ่งแยกความแตกต่างตรงฝาขวด โดย Coca-Cola ออริจินัล ใช้ฝาสีแดง และ Coca-Cola Zero ใช้ฝาสีดำ เพื่อทดแทนฉลากดังกล่าว

โดยใช้กลวิธีการจำหน่ายน้ำอัดลมดังกล่าว ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก เพื่อช่วยให้สามารถวัดผลยอดขายได้อย่างรวดเร็วแล้ว และช่วยลดปัญหาเรื่องการแยกแยะความแตกต่างของขวด ที่ชั้นวางสินค้าในพื้นที่การจัดจำหน่ายต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่เคยใช้กับ “ขวดไม่มีฉลาก” ในเครื่องดื่มเกลือแร่แบรนด์ Toreta มาแล้ว

ไม่ว่าวาทกรรมจากการประชุม COP26 จะจบลงอย่างไร..แต่นวัตกรรม “ขวดไร้ฉลาก” ของ Evian และ Coca-Cola กำลังกลายป็น “เมกะเทรนด์” ที่สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลก มิอาจมองข้ามหรือปฏิเสธได้..!!

Back to top button