​​GUNKUL งบ Q3 สะดุด! ไร้บุ๊กกำไรพิเศษ​​

ปรากฏการณ์ตัวเลขเป็นเหตุสู่ภาพรวมผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ Q3/64 ของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKULออกมาน่าผิดหวัง...


คุณค่าบริษัท

ปรากฏการณ์ตัวเลขเป็นเหตุสูภาพรวมผลการดำเนินงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2564 ของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ออกมาน่าผิดหวัง

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรลดลงเหลือ 589.17 ล้านบาท ลดลง 40.74% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,001.25 ล้านบาท

ตัวแปรหลังที่ทำให้กำไรลดลง คือ ในไตรมาส 3 ปี 2564 ทาง GUNKULไม่มีกำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเข้ามา ขณะที่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ได้มีการบุ๊กกำไรพิเศษจากการจำหน่ายหน่ยลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 806.53 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยประเทศญี่ปุ่น โคงการ Utsunomiya กำลังการผลิตตามการติดตั้งจำนวน 69.83 เมกะวัตต์เป็นเงิน 806.53 ล้านบาทนั่นเอง

ข้อมูล้างบนพอทำให้เห็น้อเท็จจริงแล้วว่ากำไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 2564 แค่ไม่มีการบุ๊กกำไรพิเศษเข้ามา จึงทำให้กำไรลดลงชั่วคราวแต่หากเข้าไปเจาะลึกถึงเนื้อในงบการเงิน อาจมองไม่น่ากังวลต่อผลการดำเนินงานในช่วงดังกล่าวที่ลดลงเท่าที่ควร

มิหนซ้ำผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 อาจดูดีขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยซ้ำ เพราะธุกิจหลัยังมีความสามารถในการสร้างรายได้ เพราะว่าส่วนของรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ทำได้ 1,206.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.49% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนทำได้เพียง 946.49 ล้านบาท

โดยหากแกเป็นส่วนของรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 612.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.11% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 510.05 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นจากการจหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศรวม 225.30 เมกะวัตต์ โดยมีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เซนได ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 31.8 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คิมิทสึ ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 33.5 เมกะวัตต์

พร้อมด้วยจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งรับรู้รายได้เข้ามาเต็มไตรมาสจนวน 4 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tri Viet 1 และ Bach Khoa A Chau 1 ขนาดรวม 60 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tan Chau ขนาด 50 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phong Dien II ขนาด 50 เมกะวัตต

ขณะที่รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานลในไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 594 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.10% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 436.44 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการดเนินงานที่กลับมาเป็นปกติ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวม 170 เมกะวัตต์  

นอกจากนี้ยังมีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ในไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 179.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 739.85% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 157.81 ล้านบาท

สิ่งสำคัญบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี ด้วยต้นทุนจากการขายและการให้บริการลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงอีกด้วย

หากดูภาพรวมของผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 7,086.08 ล้านบาท พิ่มขึ้น 4.86% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 6,757.52 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,721.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.11% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 1,719.58 ล้านบาท

ด้านแนวโน้มในอนาคตจากข้อมูลของ บล.เคทีบีเอสที ระบุว่า มีการปรับประมาณการกไรปี 2564 ลงจากเดิม 12% มาอยู่ที่ 2.0 พันล้านบาท แต่ยังเพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากงาน EPC ที่รับรู้ได้น้อยกว่าที่ประเมินจากผลกระทบ COVID-19 อย่างไรก็ตาม คาดเป็นปัจจัยระยะสัน และไม่สงผลต่อภาพรวมปี 2565 หลังกลับมาเปิดเมืองได้ ให้ยังคงประมาณการกไรปกติอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ outlook ธุรกิจ Trading และ EPC ดีขึน รวมถึงพัฒนาการธุรกิจกัญชง-กัญชา จะทให้หุ้นกลับมา outperform อีกครั

ดังนั้นปรับคแนะนขึนเป็น “ซือ” (เดิม “ถือ” ) แต่ยังคงราคาเป้าหมายที่ 5.85 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด ​​​​​4,432,631,280 หุ้น 49.90%
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด​​ 495,817,709 หุ้น 5.58%
  3. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์​​ 298,734,950 หุ้น 3.36%
  4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)​​ 265,100,000 หุ้น 2.98%
  5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account​​  154,026,303 หุ้น 1.73%

รายชื่อกรรมกา

  1. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. น.ส.โศภชา ดำรงปิยวุฒิประธานกรรมการบริหา, กรรมการ
  3. นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  4. น.ส.นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการ
  5. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการ

Back to top button