เปลื้องทุกข์

วันนี้เป็นวันเปี๋ยจื้อ ดวงวันนี้ปานกลางไม่มีอะไรเด่นและร้ายนัก การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด ธุรกิจวันนี้เล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงิน


โหงวเฮ้งหุ้น

นั่งไม่รู้ไม่ชี้ดีนักรู้จักใช้

คิดอะไรวางทิ้งนั่งนิ่งเฉย

ตัดเรื่องเปลื้องทุกข์สุขเสบย

ยกมือให้เคยลองดูจะรู้ดี…

วันนี้เป็นวันเปี๋ยจื้อ ดวงวันนี้ปานกลางไม่มีอะไรเด่นและร้ายนัก การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด ธุรกิจวันนี้เล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงิน ควรใช้ประสบการณ์ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมมาประกอบ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SCB หรือ BBL

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ SIRI และ LPN

คติวันนี้ “ยามมีเพื่อนมาก..ยามยากเพื่อนหาย”

Back to top button