PJW บุกชิ้นส่วนอีวี

เป็นอีกบริษัทที่เติบโตสวนวิกฤตโควิด สำหรับ PJW ซึ่งทำธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝาให้กับลูกค้า


คุณค่าบริษัท

เป็นอีกบริษัทที่เติบโตสวนวิกฤตโควิด สำหรับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW ซึ่งทำธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝาให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น โดยปี 2564 มีกำไรสุทธิ 169.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 115.05 ล้านบาท และมีรายได้รวม 3,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีรายได้รวม 2,819.83 ล้านบาท

ขณะที่ในปี 2565 มีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การแตกไลน์ไปสู่ธุรกิจบริการซักอบรีดอุตสาหกรรม ด้วยการซื้อกิจการบริษัท มาสเตอร์ ลอนดรี้ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจบริการซักอบรีดอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและโรงแรมเป็นหลัก จากบริษัท เฟดเดอรัล โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่าราว 62.99 ล้านบาท

ล่าสุดเตรียมขยายไปสู่ตลาดชิ้นส่วน EV ด้วยการจับมือกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เพื่อผลิตเปลือกแบตเตอรี่ ระบบหล่อเย็นสำหรับแบตเตอรี่ ป้อนให้กับ EA ซึ่งถือเป็นตลาดบลูโอเชียนที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

ทั้งนี้ มีการประมาณการว่าในปี 2567 ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าจะมีจำนวน 150,000-200,000 คัน และในปี 2568 จะเพิ่มเป็น 250,000-300,000 คัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เปลือกแบตเตอรี่ และระบบหล่อเย็นจำนวนมาก หรือคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และตลาดมีโอกาสเติบโตขึ้นเป็น 4,000-5,000 ล้านบาท ตามการเติบโตของรถยนต์ EV ที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้มีการผลิตได้ครบ 1 ล้านคัน ภายในปี 2573

ขณะที่คาดว่าผลิตภัณฑ์เปลือกแบตเตอรี่ และระบบหล่อเย็น จะทำให้ PJW มีมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นอีก 5-10% เป็น 20-30% จากปัจจุบันมีมาร์จิ้นอยู่ที่ระดับ 18% เนื่องจากมีราคาขายที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถส่งออกไปยังตลาดโลกได้ในอนาคต

โดยแผนลงทุนจะเริ่มช่วงปลายปีนี้ เบื้องต้นจะผลิตแบบจำลอง (Prototype) ขึ้นมาก่อน จากนั้นจะเริ่มลงทุนเพื่อผลิตเปลือกแบตเตอรี่ ระบบหล่อเย็นสำหรับแบตเตอรี่ และระบบหล่อเย็นสำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อน ด้วยพลาสติกคุณภาพสูงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ในปี 2566 และจะเริ่มขายสินค้าให้กับ EA ช่วงต้น โดยตั้งเป้าจะมียอดขายในปี 2566 ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 500 ล้านบาท ภายในปี 2569

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น PJW ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 14.70 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 20.11 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายต่ำกว่าตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าดู P/BV ที่ระดับ 2.09  เท่า ก็อาจสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยที่ส่วนใหญ่ P/BV จะอยู่ที่ระดับ 1–2 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. นางมาลี เหมมณฑารพ 67,200,525 หุ้น 11.71%
 2. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ 55,868,660 หุ้น 9.73%
 3. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 54,930,387 หุ้น 9.57%
 4. นายชวาล เหมมณฑารพ 47,673,345 หุ้น 8.30%
 5. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ 36,800,000 หุ้น 6.41%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
 2. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
 3. นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 4. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการบริษัท
 5. นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ
 6. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ
 7. น.ส.จรัญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 8. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 9. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Back to top button