ความสุข

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห ราศีวันนี้ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ธุรกิจการงานคล่องตัวพอสมควร จะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย


โหงวเฮ้งหุ้น

“ความสุข” ไม่ได้มาจากการสร้างภาพ

แต่ว่ามาจากความพอใจ และพอเพียง

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห ราศีวันนี้ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ธุรกิจการงานคล่องตัวพอสมควร จะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TFG หรือ GFPT

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ GPSC และ EE

คติวันนี้ “สิ่งที่อยู่ตรงหน้า มีค่ากว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอ”

Back to top button