เสพสุขเกินเสียคน

วันนี้เป็นวันซิงบี่ ราศีเหมาะแก่การทำกิจการที่เกี่ยวกับงานที่เคลื่อนที่ ทำอะไรได้โดยไม่ประมาท จะเริ่มโครงการใหม่ ๆ พอจะทำได้โดยไม่ติดขัด


โหงวเฮ้งหุ้น

ไม่มีใครชอบความทุกข์..ทุกคนต่างแสวงหาความสุข

แต่ว่าหากเสพสุขมากเกินขนาด..อาจหมดอนาคตได้

วันนี้เป็นวันซิงบี่ ราศีเหมาะแก่การทำกิจการที่เกี่ยวกับงานที่เคลื่อนที่ ธุรกิจวันนี้ ทำอะไรได้โดยไม่ประมาท จะเริ่มโครงการใหม่ ๆ หรือเปิดธุรกิจการค้าใหม่ พอจะทำได้โดยไม่ติดขัด

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GPSC หรือ EGCO

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ AMANAH และ BAM

คติวันนี้ “ความจริงใจ..มีค่าเมื่อใช้ถูกเวลาและถูกคน”

Back to top button