เงินต่อเงินที่สูงกว่าตลาด

ธุรกิจที่เรียกกันว่าเงินต่อเงินนั้น ๆ ทำง่ายตราบใดที่ความต้องการเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่อง ส่วนบุคคลของพวกรสนิยมสูงรายได้ต่ำ ในกลุ่มชนชั้นรากหญ้าจะได้กำไรสูงกว่าปกติเสมอ


ธุรกิจที่เรียกกันว่าเงินต่อเงินนั้น ๆ ทำง่ายตราบใดที่ความต้องการเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องส่วนบุคคลของพวกรสนิยมสูงรายได้ต่ำ ในกลุ่มชนชั้นรากหญ้าจะได้กำไรสูงกว่าปกติเสมอ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ซึ่งให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่นอกการควบคุมของแบงก์ชาติ แม้จะเข้าตลาดช้าหลังจากเสียรังวัดจาก บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD จนกลายเป็นคดีความยืดเยื้อนานหลายปีแต่ในที่สุดเข้าระดมทุนในตลาดจนได้ในเครือข่ายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ล่าสุดแสดงผลประกอบการที่สวยงามตามคาด รวมทั้งไตรมาสแรกของปีนี้ที่ อัตรากำไรสุทธิยังคงสูงกว่าเดิม

บริษัทฯ มีรายงานว่ารายได้รวมไตรมาสแรกของปี 2566 เป็น จำนวน 4,345.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.3% เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากรายได้ ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมภาพและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้นของความต้องการรวมทั้งตัวของบรรดาคนมีรสนิยมสูงขึ้นแต่รายได้ต่ำลง 29.0% (รายได้รายเดียวกันปีก่อน) และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น 28.6% (เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน)

ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 3,149.5 ล้านบาทจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น 354.1% (เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน) ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 47.0% และค่าใช้จ่ายการบริหารที่เพิ่มขึ้น 19.2%

ในไตรมาสแรกของปี 2566 พอร์ตสินเชื่อรวมยังคงขยับขยายตัว และธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต เติบโตดีอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้เติบโตดีทั้งจากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ตลาดที่ยังเปิดกว้างมหาศาล สามารถบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการควบคุมคุณภาพของสินเชื่อที่ดีมีการตั้งสํารองที่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจนายหน้าประกันภัย รวมถึงต้นทุนทำเงินที่เพิ่มขึ้น ตามสภาวะตลาดการเงินและอัตราดอกเบี้ยนโยบายคับขัน ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น

แม้ฝ่ายบริหารของบริษัท tidlorA คงไว้ความระมัดระวังความเสี่ยงด้วยการระบุถึงความเสี่ยงด้วยการบอกว่า ต้องสร้างพอร์ต สินเชื่อซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายความเสี่ยงของบริษัทฯ และสอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับรวมถึงมีการบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นจริงดังตามนั้นแต่การถมตัวที่เจ้าตัวต้องการลดความกดดันไม่ได้หมายความตามคำอ้างอย่างใด แต่เป็นความถ่อมตัวของพญาสิงโตที่อ้วนพีท่ามกลางตลาดที่มีตามที่มีลูกค้าผอมโซความผอมรอคอยให้ไล่ล่าในปัจจุบันและอนาคตรออยู่

ราคาหน้ากระดานซื้อขายที่ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 27 บาทเศษถือว่าต่ำเกินไปแม้ว่าราคาพี/อีจะยังเหนือกว่า 20 เท่าแต่ก็ยังถือว่าน่าซื้ออยู่ดีตราบใดที่บริษัทนี้ยังมีอัตรากำไรสุทธิสูงเกินกว่า 20%

ราคาหุ้นน่าได้กำไรไม่ใช่ปัญหา

Back to top button