ทุกข์ & ไม่ทุกข์

วันนี้เป็นวันโป่วจื้อ ดวงธรรมดาสามัญ ทุกสิ่งทุกอย่างดีปานกลาง จะเกิดโชคดีในด้านสร้างสรรค์ ทำอะไรด้วยความรอบคอบและสุขุมอย่าใจร้อนวู่วาม


โหงวเฮ้งหุ้น

“ทุกข์” ก็ดี …จะได้หมั่นสรรหาความสุขที่แท้จริง

“ไม่ทุกข์” ก็ดี …จะได้ใช้ความสุขสร้างความสำเร็จต่อไป

วันนี้เป็นวันโป่วจื้อ วันนี้เป็นดวงธรรมดาสามัญ ทุกสิ่งทุกอย่างดีปานกลาง จะเกิดโชคดีในด้านสร้างสรรค์ ธุรกิจวันนี้ การดำเนินธุรกิจจัดว่าเป็นวันที่พอใช้ ทำอะไรด้วยความรอบคอบและสุขุมอย่าใจร้อนวู่วาม

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ KKP หรือ TCAP

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ BANPU และ LANNA

คติวันนี้ “มุ่งหาพรแสวง..มากกว่ามัวคะนึงพรสวรรค์

Back to top button