สังคมข่าวหุ้น

หุ้น EA-NEX เด้งรับบอร์ดอีวี เคาะมาตรการอุดหนุน EV 3.5 บอร์ดอีวีไฟเขียวมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 เดินหน้าสู่เป้าหมาย 30@30


หุ้น EA-NEX เด้งรับบอร์ดอีวี เคาะมาตรการอุดหนุน EV 3.5 นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เผย บอร์ดอีวีไฟเขียวมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EV 3.5) ในช่วง 4 ปี (2567-2570) เดินหน้าสู่เป้าหมาย 30@30 ภายในปี 2573 ผลักดันไทยขึ้นแท่นฮับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของภูมิภาค และ 10 อันดับแรกของโลก เผยความสำเร็จโครงการระยะแรก ยอด 9 เดือน มีรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจดทะเบียนใหม่ เติบโต 7.6 เท่า สร้างการลงทุนกว่า 61,000 ล้านบาท

3 หุ้น รอลุ้น MSCI Rebalance  14 พ.ย. 2566  ติดตามการประกาศ MSCI Rebalance เราคาดหุ้นไทยที่จะเข้าสู่ดัชนี รอบนี้ คือ WHA (Medium Convictions) TU (Medium Convictions) CENTEL (Medium Convictions) ส่วนหุ้นที่เสี่ยงหลุด EGCO, RATCH, MTC, BGRIM ทั้งนี้ การ Rebalance จะมีผลราคาปิด วันที่ 30 พ.ย. 2567

AIS พร้อมควบรวมบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB คาดว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะสามารถพิจารณาได้ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ในวาระการประชุม หาก กสทช. พิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการแล้ว จะเป็นขั้นตอนการทำธุรกรรมอีกราว 2 สัปดาห์ โดยคาดว่าสามารถรับรู้ผลประกอบการเข้ามาในงบการเงินของเอไอเอสได้หลังจากนั้น

DELTA โตต่อ แจ็คกี้ จาง ประธานบริหาร บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มั่นใจปี 2567 บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับการเติบโตของรายได้ในระดับ Double Digits โดยมีปัจจัยบวกจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาต้าเซ็นเตอร์ก็คาดว่าจะมีอัตราการเติบโต แต่ด้วยภาวะตลาดโดยรวมยังมีสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอาจไม่ได้เติบโตร้อนแรงเท่ากับช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เช่นในปีนี้ที่เห็นการเติบโตในระดับปานกลาง

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ไร้ขีดจำกัดในการดูแลลูกค้าทุกกลุ่มควบคู่กับการสนับสนุนและส่งเสริมการออมเงินอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เอาใจคนถือเงินดอลลาร์ที่โอนจากต่างประเทศหรือต่างธนาคารด้วย “บัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน USD” ประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.00% และ 5.10% ต่อปี ตามลำดับ หรือ โอนเงินจากต่างประเทศ หรือต่างธนาคาร สกุลเงิน USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสกุลบาท รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

ก.ล.ต.ดันกองทุนออมระยะยาว พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 26 แห่ง เพื่อหารือแนวนโยบายการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อไปสู่ความยั่งยืน และส่งเสริมการออมระยะยาวรองรับสังคมสูงวัย เพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศไทย ซึ่ง AIMC จะพิจารณารูปแบบกองทุนรวมและข้อเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผย ทริสเรทติ้ง ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และแข็งแกร่ง ของ 4 กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้เครดิตองค์กรที่บริษัทฯ ได้รับยังแสดงให้เห็นถึงการมีวินัยทางการเงิน การมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ความยืดหยุ่นและการมีประสิทธิภาพในการบริหารทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงจากการดำเนินงาน รวมถึงจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ และความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ทั้งจากตลาดทุนและสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในบริษัทฯ ที่ผ่านมา และตามแผนงานที่ได้วางไว้ในอนาคต

Back to top button