ติฉินนินทา

วันนี้เป็นวันหยิ่มซิ้ง เกณฑ์ชะตาของคนส่วนใหญ่อยู่ในปานกลาง บางคนมีทางได้อะไรที่ภาคภูมิใจและเกิดความสุขใจอยู่หลายอย่าง


โหงวเฮ้งหุ้น

“คำติฉินนินทา” กล่าวหาบ่อย

คำพูดพล่อยทำลายเสียหายหนัก

คำพูดเท็จเกล็ดลวงโน้มหน่วงนัก

พูดเสียหลักความจริงต้องนิ่งพลาง

วันนี้เป็นวันหยิ่มซิ้ง เกณฑ์ชะตาของคนส่วนใหญ่อยู่ในปานกลาง บางคนมีทางได้อะไรที่ภาคภูมิใจและเกิดความสุขใจอยู่หลายอย่าง ธุรกิจวันนี้ การงานที่ทำจะต้องพึ่งปัญญาของตนเองให้มาก

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ INTUCH หรือ ADVANC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ EA และ NEX

คติวันนี้ “โลกนี้ไม่สิ้น..คนนินทา”

Back to top button