สังคมข่าวหุ้น

บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) และ คอสโม ออยล์ ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้วยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่สำนักงานใหญ่ของคอสโม ออยล์


บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)  และ บริษัท คอสโม ออยล์ จำกัด ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้วยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่สำนักงานใหญ่ของคอสโม ออยล์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยกรอบข้อตกลงความร่วมมือนี้ครอบคลุมการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ซึ่งผลิตโดยบางจากฯ สู่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 10 ปี ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกัน สำหรับคอสโม ออยล์ มีเป้าหมายการจัดหา SAF 300,000 กิโลลิตรต่อปีภายในปี 2573

คว้ารางวัล SET AWARD สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS มั่นใจภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนของ AIS ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะ Cognitive Tech-Co ผ่านการสร้าง Sustainable Nation หรือการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยบน ECOSYSTEM ECONOMY ทั้งผู้คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในโลกดิจิทัล ส่งผลให้ได้รับการยอมรับและสามารถคว้ารางวัลจาก SET AWARD ได้อีกครั้งในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว AIS ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการยกระดับขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่งในการเชื่อมต่อการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลได้ตามมาตรฐานระดับสากล

ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ MFC เตรียมเปิดขาย 2 กองทุนลดหย่อนภาษีใหม่ “ThaiESG” หนุนคนไทยออมระยะยาว ลงทุนหุ้น-ตราสารหนี้ไทยที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน พร้อมเสิร์ฟ “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีท็อป 25 หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (MT25-ThaiESG)” ลงทุนหุ้นไทย 25 บริษัท ที่โดดเด่นด้าน ESG และ “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลไทยเพื่อความยั่งยืน (MFLEX-ThaiESG)” กองทุนผสม ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน ขาย IPO ตั้งแต่วันที่ 8-19 ธ.ค. 2566

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.ได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CORPORATE GOVERNANCE REPORT OF THAI LISTED COMPANIES: CGR) ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

กิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PCC) มั่นใจแนวโน้มผลงานไตรมาส 4/2566 โตแกร่ง หลังเริ่มเห็นสัญญาณออเดอร์ยอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน รายได้ปี 2566 มาตามนัด โชว์งานในมือแน่น 4.5 พันล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ปีนี้ถึงปี 2567 พร้อมเปิดงบ 9เดือนแรกปี 2566 ฟาดกำไรกว่า 259.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.83% แย้มในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังมีลุ้นผลประมูลงานใหม่อีกมาก

กกร.วอนตรึงค่าไฟ ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เรียกร้องรัฐบาลตรึงค่าไฟงวดใหม่ หลังจากสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นค่า Ft หรือค่าไฟฟ้าผันแปร รอบเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่า Ft ที่ 89.55 สตางค์/หน่วย ส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยจะสูงขึ้นไปที่ 4.68 บาท/หน่วย จากปัจจุบันที่ 3.99 บาท/หน่วย

Back to top button