ทำ & ทิ้ง

วันนี้เป็นวันโบ่วโง่ว ราศีเลิศเหมาะในการประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ เป็นวันสัมพันธภาพเหมาะแก่การติดต่อธุรกิจและการเงินริเริ่มกิจการค้าใหม่ ๆ ก็ดีมาก


โหงวเฮ้งหุ้น

สิ่งใดเป็น “บุญ”….ให้รีบทำ

สิ่งใดเป็น “บาป”….ให้รีบทิ้ง

วันนี้เป็นวันโบ่วโง่ว ราศีเลิศเหมาะในการประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ธุรกิจวันนี้ เป็นวันสัมพันธภาพเหมาะแก่การติดต่อธุรกิจและการเงินริเริ่มกิจการค้าใหม่ ๆ ก็ดีมาก

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BGRIM หรือ GPSC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ IVL และ IRPC

คติวันนี้ “ไม่มีใคร…หนีกฎแห่งกรรม”

Back to top button