สังคมข่าวหุ้น

เร่งไฮสปีดเทรน แถมโรดโชว์ "แลนด์บริดจ์" สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม บินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ


เร่งไฮสปีดเทรน แถมโรดโชว์ “แลนด์บริดจ์” สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม บินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6-15 พฤษภาคม 2567 เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 31 และการประชุมหารือด้านการคมนาคมขนส่งกับหน่วยงานภาครัฐของจีน

เสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (PSP) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร เผยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 210 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

สุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มีนาทรานสปอร์ต (MENA) มองแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ปีนี้ เชื่อว่ายังคงขยายตัวได้ดี เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ฟื้นตัวขานรับการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นจากนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาล ถือเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการรถมิกเซอร์ที่มีโอกาสเติบโตสูง รวมถึงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก บริษัท ทีดี เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด (TDM) โดยในครึ่งแรกปีนี้เตรียมงบลงทุนประมาณ 130 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยาย Fleet รถประมาณ 50 คัน มั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 15%

ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.28 บาท/หุ้น สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ราช กรุ๊ป แต่งตั้งนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นิทัศน์นับเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน ตลอดจนถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยจะนำมาบูรณาการเพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ทั้งด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าร่วมที่ส่งต่อให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของบริษัทฯ ในปี 2593

TFG ฟื้น เพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) มั่นใจว่าผลการดำเนินงานของ TFG ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ซึ่งจะเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากราคาสุกรที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งในส่วนของราคาสุกรในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ประกอบกับผลการดำเนินงานของร้านค้าปลีก “ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต” (Retail Shop) เป็นที่น่าพอใจ ขณะที่ราคาสุกรในเวียดนามเข้าสู่ช่วงขาขึ้นรอบใหม่ จากซัพพลายที่ลดลง โดยตั้งเป้ายอดขายสุกรในเวียดนามเพิ่มขึ้น 20-25% เทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการภายใน ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง และราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มลดลง

เกียรติก้อง ว่องไวยากร

Back to top button