สังคมข่าวหุ้น

PTTGC ลงนามสัญญาในรูปแบบของการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter - Company Borrowing & Lending) (ICBL) กับ บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC)


PTTGC  ลงนามสัญญาในรูปแบบของการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter – Company Borrowing & Lending) (ICBL) กับ บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 72.29% โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั้นของกลุ่มบริษัทฯ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน วงเงินสัญญาไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุสัญญา 1 ปี (31 พ.ค. 2567-30 พ.ค. 2568) อัตราดอกเบี้ยปกติ อ้างอิงตามตลาด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น BIBOR บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBX ระบุนับเป็นการเปิดโอกาสอีกครั้งให้ผู้ลงทุนทั่วไปในวงกว้างสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงสูง ให้ผลตอบแทนดี มีความเสี่ยงต่ำ ภายใต้สภาวะที่ตลาดทุนมีความผันผวน  โดยบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ทั้งนี้ มีอันดับเครดิตของบริษัทฯ ที่ AA+(tha) แนวโน้ม Stable และอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ AA+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน สะท้อนถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ให้ผลตอบแทนมั่นคง โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2567 ผ่านช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ

เสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ (PSP) เผยผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PSP ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับกองทุน CPFam-LDA Asia Growth ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุน LDA Capital ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2566 โดยตระกูลเจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อลงทุนในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ที่มีอัตราการเติบโตสูงทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการประสานกำลังระหว่าง LDA Group ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมข้ามพรมแดนระหว่างประเทศกับกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ที่มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันพัฒนาการที่สำคัญในภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี, เกษตรกรรม, และพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุดประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดยผลการประเมินนี้แสดงให้เห็นถึงบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยที่บริษัทยึดมั่นตลอดมา

กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เผย ผลการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายต่อสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ กำหนดไถ่ถอน ปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และเปิดขายระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับที่ดีและขายหมดเกลี้ยง ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และมองเห็นศักยภาพการเติบโตในอนาคต

เกียรติก้อง ว่องไวยากร

Back to top button