สังคมข่าวหุ้น

กู้วิกฤตตลาดทุน พิชัย ชุณหวชิร ขุนคลัง การันตีจัดตั้งกองทุนให้ประชาชนลงทุนในหุ้นแน่นอน พร้อมเตรียมโครงการกู้ความเชื่อมั่นตลาดทุนให้กลับมา


กู้วิกฤตตลาดทุน พิชัย ชุณหวชิร ขุนคลัง การันตีจัดตั้งกองทุนให้ประชาชนลงทุนในหุ้นแน่นอน พร้อมเตรียมโครงการกู้ความเชื่อมั่นตลาดทุนให้กลับมา โดยขณะนี้ตลาดทุนฯ และกรมสรรพากร อยู่ในระหว่างการหารือร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด โดยเน้นย้ำการลงทุนของประชาชนต้องเป็นหุ้นตัวที่ดี และเป็นหุ้นเพื่อการออม ลงทุนแล้วอยู่ได้

กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2567 (สำรวจระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567) พบว่าดัชนีในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 100.72 อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 นักลงทุนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด

NEX เพิ่มทุน บอร์ดอนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 หุ้น แบ่งเป็น 1. เพื่อเสนอขาย PP จำนวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น สัดส่วน 3.76% ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.55 บ. รวมมูลค่า 191.25 ลบ. โดยจัดสรรให้แก่ผู้สนใจลงทุนเพื่อเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business partner) และ 2. จัดสรรไม่เกิน 375,000,000 หุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ PP จำนวนไม่เกิน 75 ล้านหน่วย และ 3. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บ. ตามสัดส่วนโดยการจัดสรร 2 ครั้งดังนี้ 1. ครั้งที่ 1 กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ และ 2. ครั้งที่ 2 กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม : 1.5  หุ้นใหม่ พร้อมกำหนดประชุม EGM วันที่ 16 ก.ค. 2567นี้

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) ได้พิจารณาถึงการสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการ และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน จึงขอไถ่ถอนหุ้นกู้ส่วนที่เหลือก่อนครบกำหนด จำนวน 461.19  ล้านบาท ราคาไถ่ถอน 585.13 บาท/หน่วย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 อัตราดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ยวันที่ 20 เมษายน 2567-4 กรกฎาคม 2567

บ้านปูร่วงหนัก จักรพงศ์ เชวงศรี ผู้อำนวยการอาวุโส บล.กสิกรไทย ระบุ ราคาหุ้น บมจ.บ้านปู (BANPU) ปรับลดลงแรง มีโอกาสถูก Short sell เพราะปัจจัยพื้นฐานของบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลง และเมื่อได้สอบถามกับบริษัทก็ย้ำว่าปัจจัยพื้นฐานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยแนวโน้มไตรมาส 2/2567 มียอดขายถ่านหินสูงขึ้น และราคาก๊าซก็สูงขึ้นด้วย

ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ลงนามความร่วมมือ (MOU) Knowledge Sharing Partnership กับ Mr. Shi Yanliang (นายชิ หยานเหลียง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท China Aviation Oil (Singapore) Corporation จำกัด (มหาชน) หรือ CAO บริษัทผู้ค้าและให้บริการน้ำมันอากาศยานรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ อาคาร Suntec Tower 3 ประเทศสิงคโปร์

ภัฏ ตรัสโฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น (LTS) ลงนามในสัญญางานโครงการกับ บริษัท โอบีโอเอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมีมูลค่างาน 13 ล้านบาท ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ กำหนดส่งมอบงานภายใน 31 กรกฎาคม 2567

เกียรติก้อง ว่องไวยากร

Back to top button