สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ MAJOR-F มูลค่าสูงสุด 204 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ MAJOR-F มูลค่าสูงสุด 204 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
MAJOR-F 1 6,000,000 204,000 34
ORI 1 12,000,000 135,600 11.3
AOT 6 1,500,000 58,813 39.21
RS 1 6,000,000 55,200 9.2
CPN-F 1 902,800 50,932 56.42
PTT 2 90,400 36,388 402.52
BANPU 1 1,000,000 19,500 19.5
CPN
3 300,800 17,178 57.11
LH 1 1,018,000 9,875 9.7
TISCO 1 96,400 6,700 69.5
KBANK
2 32,000 6,184 193.25
BJC 1 100,000 4,775 47.75
PTG
2 111,300 2,810 25.25
U
8 56,000,000 1,535 0.03
ASP-F 1 422,400 1,478 3.5
KKP13C1709A 1 1,046,000 1,224 1.17
TISC13C1709A 1 1,603,000 994 0.62
PTTGC
1 11,800 838 70.99
S5013C1703B
1 2,000,000 732 0.37
KKP 1 7,800 550 70.55
TCAP 1 10,800 528 48.85
TASCO
1 11,200 305 27.25
ADVANC 1 1,200 212 177
SGP 1 5,000 66 13.1
TSTH 1 20,900 22 1.06
AOT-F 1 90 4 39