ประมวลภาพหุ้นขวัญใจมหาชนปี 2559

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา อดีตประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นประธานมอบรางวัล "หุ้นขวัญใจมหาชนปีที่ 5 (2559)" จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ mai

ประมวลภาพพิธีประกาศรางวัล หุ้นขวัญใจมหาชนปีที่ 5

Kaohoon1

Kaohoon2

คุณชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

Kaohoon3

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา อดีตประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประธานมอบรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชนปีที่ 5 (2559)”

Kaohoon_PTT

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

รับรางวัลหุ้นสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน ที่นักลงทุนชอบมากที่สุด

Kaohoon1_MINT

คุณจุฑาทิพ อดุลพันธ์ รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT

รับรางวัลหุ้นสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

Kaohoon2_AJD

ดร.อมร มีนะโม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ AJD

รับรางวัลหุ้นสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

Kaohoon3_KBANK

ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK

รับรางวัลหุ้นสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มธุรกิจการเงิน (เงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคาร ประกันภัยและประกันชีวิต)

Kaohoon4_IVL

คุณริชาร์ด โจนส์ รองประธานบริหาร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL

รับรางวัลหุ้นสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (กระดาษและวัสดุการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ปิโตเคมีและเคมีภัณฑ์ ยานยนต์ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร เหล็ก)

Kaohoon5_CK

คุณประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK

รับรางวัลหุ้นสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

Kaohoon6 _IRPC

คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC

รับรางวัลหุ้นสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มทรัพยากร (พลังงานและสาธารณูปโภค เหมืองแร่)

Kaohoon7_AOT

คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT

รับรางวัลหุ้นสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มบริการ

Kaohoon8_ADVANC

คุณนัฐิยา พัวพงศกร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC

รับรางวัลหุ้นสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มเทคโนโลยี (ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

Kaohoon02

ผู้โชคดีได้รับรางวัลทอง 1 สลึง

Kaohoon01

ผู้โชคดีได้รับรางวัลทอง 1 สลึง

Kaohoon03

ผู้โชคดีได้รับรางวัลทอง 1 สลึง

Kaohoon04

ผู้โชคดีได้รับรางวัลทอง 1 สลึง

Kaohoon05

ผู้โชคดีได้รับรางวัลทอง 1 สลึง

Kaohoon06

ผู้โชคดีได้รับรางวัลทอง 1 สลึง