“จักรกฤศฏิ์”ถอยกรูด! โยน กทม. สรุปบ้านประชารัฐ พหลโยธิน 11

"จักรกฤศฏิ์"ถอยกรูด! โยนกทม.สรุปบ้านประชารัฐพหลฯ 11 ผิดกฏหมายหรือไม่?

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงกรณีที่โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ในซอยพหลโยธิน 11 ถนนกว้างไม่พอ ผิดกฎหมายควบคุมโครงการนั้น คงต้องให้ กทม. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร สรุปให้ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการไม่ได้เพราะถนนไม่กว้างพอ กรมธนารักษ์ไม่ใช่หน่วยงานที่จะไปวัดถนน หรือบอกว่าผิดหรือไม่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ไม่แน่ใจว่าเรื่องของถนนเป็นหนึ่งในอีไอเอหรือไม่ หากมีหน่วยงานใดหรืออีไอเอระบุออกมาชัดเจนว่า โครงการดังกล่าวขัดต่อกฎหมายที่มีอยู่ ทางกรมพร้อมจะยกเลิก ส่วนกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่งหนังสือขอให้กรมมาทบทวนโครงการ ขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าว โดยทางกรมพร้อมจะแก้ไขการดำเนินงานตามข้อเสนอ สตง.

“การดำเนินการใดๆ คงต้องยึดหลักกฎหมาย ซึ่ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้นโยบายมาแล้วให้ดำเนินการกฎหมาย ดังนั้นหากโครงการนี้ไปขัดกับกฎหมายใดๆ กรมพร้อมจะยกเลิกโครงการ ขณะนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และเอกชน ได้ทำงานไปตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ ผมไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์ไปโต้แย้งเป็นรายวัน เพราะต้องรอข้อสรุปที่ชัดเจน ถ้ามีข้อสรุปชัดเจนว่าโครงการนี้ผิดกฎหมายทำไม่ได้ก็จบ ซึ่งก็เคยให้สัมภาษณ์อย่างนี้ไปแล้วหลายครั้ง” นายจักรกฤศฏิ์กล่าว