สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 190.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 190.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 1 3,000,000 190,500 63.5
RS 3 15,300,000 141,700 9.26
KCE-F 1 978,000 100,584 102.85
TISCO-F 6 580,700 45,609 78.54
VGI23C1905A 6 40,000,000 33,516 0.84
PTG06C1711A 1 12,000,000 18,078 1.51
BANPU 2 985,000 17,696 17.97
PTG06C1904A
1 16,344,300 14,826 0.91
THREL
1 1,694,900 13,559 8
CPF 2 254,000 6,299 24.8
CBG06C1807A 2 4,704,200 5,387 1.15
PTG 1 229,700 4,998 21.76
AEC 1 5,500,000 4,345 0.79
KBANK-F 1 20,000 3,700 185
ADVANC-F 5 14,800 2,657 179.5
AEC-W4
1 5,000,000 950 0.19
MINT 1 9,600 350 36.5
TRUE 1 31,200 193 6.2