BLA ผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย

BLA ผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA ขอร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ออกมาตรการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าที่อยู่พื้นที่ในจังหวัดสกลนคร

โดยกรมธรรม์ที่ครบกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2560 จะขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยออกไปจนถึงสิ้นปี (วันที่ 31 ธันวาคม 2560) นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ช่วยกันดำเนินการด้านการชดเชยสำหรับกรณีที่ลูกค้าต้องเคลมตามสัญญาที่ถือครอง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-777-8888

คำค้น