TRC มอบน้ำดื่มให้กับเขตบางเขน

TRC มอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ให้กับเขตบางเขน ณ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

คุณระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC เป็นตัวแทนในการมอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ให้แก่สำนักงานเขตบางเขน เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางเขน ณ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น