UAC ต้อนรับอดีตนายกเยี่ยมชมกิจการ

UAC ต้อนรับ นายชวน หลักภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจการ ณ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแม่แตงของบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ 

นายชัชพล ประสพโชค (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ให้การต้อนรับ นายชวน หลักภัย อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน.รุ่น 7 เพื่อศึกษาและดูกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพืชพลังงาน ณ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแม่แตงของบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น