BLA เตรียมปันผล 0.32 บ./หุ้น กำหนดจ่าย 22 ก.ย.นี้

BLA เตรียมปันผล 0.32 บ./หุ้น กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 22 ก.ย.นี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA ระบุว่า บริษัทได้ประกาศจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 ก.ย.60

คำค้น