อัพเดต SET-mai

อัพเดต SET-mai

หลักทรัพย์ มูลค่าซื้อขาย (ลบ.) ล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
TOA 1,055.62 33.75 +1.25 (+3.85%)
PTT 345.94 432.00 +4.00 (+0.93%)
SCC 255.97 502.00 +2.00 (+0.40%)
PRM 224.94 12.00 – (-)
PTTEP 197.19 92.25 +1.00 (+1.10%)
ปริมาณซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ (หุ้น) ล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
AQ 59,957,700 0.12 – (-)
U 59,464,400 0.02 -0.01 (-33.33%)
TMB 40,765,500 2.58 +0.02 (+0.78%)
TOA 31,416,800 33.75 +1.25 (+3.85%)
MACO 18,751,000 2.08 +0.08 (+4.00%)
ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ (หุ้น) ล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
TGPRO 35,000 0.18 +0.01 (+5.88%)
TWZ 311,200 0.24 +0.01 (+4.35%)
MACO 18,751,000 2.08 +0.08 (+4.00%)
TOA 31,416,800 33.75 +1.25 (+3.85%)
NPP 89,000 0.92 +0.03 (+3.37%)
ราคาลดลงสูงสุด 5 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ (หุ้น) ล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
U 59,464,400 0.02 -0.01 (-33.33%)
EIC 2,013,500 0.13 -0.01 (-7.14%)
DIGI 1,388,100 0.92 -0.07 (-7.07%)
TRITN 34,500 0.21 -0.01 (-4.55%)
SPI 400 70.75 -1.75 (-2.41%)

คำค้น