สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCC-F มูลค่าสูงสุด 313.48 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCC-F มูลค่าสูงสุด 313.48 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCC-F
5 655,150 313,482 478.49
MAJOR 2 10,300,000 311,497 30.24
KBANK
2 729,300 167,286 229.38
CENTEL-F 2 1,100,000 61,664 56.06
BBL-F 2 235,400 51,172 217.38
THG
3 1,000,001 36,000 36
CK 2 1,370,500 35,290 25.75
PSH 1 822,800 20,152 24.49
MINT 2 469,900 19,785 42.11
KBANK-F 1 79,100 18,628 235.5
M 2 120,600 9,930 82.34
TISCO 1 115,300 9,801 85
SCC
2 19,400 9,288 478.76
ADVANC-F 1 24,700 4,387 177.63
PTTEP-F 1 42,000 3,903 92.92
S5013C1803B 1 5,000,000 3,850 0.77
TU 1 156,100 3,025 19.38
BH-F 1 11,600 2,320 200.02
CPN 1 24,300 1,938 79.75
DELTA 1 15,700 1,296 82.55
LH
1 94,100 979 10.4
CPF 1 39,900 954 23.9
CBG13C1805A 1 1,000,000 770 0.77
EA 1 12,000 570 47.5
AMAT28C1806A 1 1,000,000 190 0.19
AOT
1 1,800 113 63
PTT-F 1 200 84 419.17
MAX 1 1,000,000 32 0.03