SPORT ทุ่ม 132 ลบ.ซื้อกิจการ “สยามพริ้นท์” หวังต่อยอดธุจกิจสิ่งพิมพ์หนุนรายได้โตในอนาคต

SPORT ทุ่ม 132 ลบ. ซื้อกิจการ “สยามพริ้นท์" หวังต่อยอดธุจกิจสิ่งพิมพ์หนุนรายได้โตในอนาคต

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ SPORT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวานนี้ (28 ธ.ค.) อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด จากบริษัท กิเลนการพิมพ์ จำกัด เป็นจำนวน 699,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 มูลค่ารวม 132 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจหลักประเภทรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ โดยดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร มีการให้บริการเริ่มตั้งแต่การวางแผนการผลิต รับจัดทำต้นฉบับ จัดหน้า แบบแยกสี ถ่ายภาพขาวดำ ทำแบบ ทำเพลท ทำปรู๊ฟ พิมพ์ออฟเซตทั้งระบบป้อนแผ่นและป้อนม้วนพับ ไสกาว จนเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูปหรือตามแนวคิดแบบ One Stop Printing Facility

โดยการลงทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น จากที่สามารถรองรับงานพิมพ์ที่บริษัทขยายฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มช่องทางรายได้มากขึ้น เนื่องจากบริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตที่สามารถรองรับงานได้หลายรูปแบบ เช่น นิตยสาร โปสเตอร์ โปสการ์ด แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องจักรของบริษัทที่สามารถพิมพ์ได้เพียงรูปแบบหนังสือพิมพ์เท่านั้น