BBL ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561

BBL ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561 จัดทำสมุดมอบแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เป็นผู้แทนธนาคารมอบสมุดวันเด็ก บลิงก์ บลิงก์ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบผ่านโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมส่งมอบโดยตรงผ่านทางสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

คำค้น