CHOW เซ็น MOU “Tata” ฉลุย ลุยขายเหล็กแท่งยาว 1 แสนตัน

CHOW เซ็น MOU "Tata International Metals” ฉลุย ลุยขายเหล็กแท่งยาวจำนวน 100,000 ตัน ภายในระยะเวลา 12 เดือน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า (MOU) เมื่อวันที่ 5 เม.ย.61 กับ Tata International Metals (Asia) Ltd. (Tata) ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทั่วโลก

โดย Tata มีความประสงค์ขอเข้าซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billets) เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ จำนวน 100,000 ตัน ภายในระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย.61 ถึงเดือนมี.ค.62 ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ตามสถานการณ์ตลาดเหล็กในช่วงนั้น โดยมีการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว จำนวน 20,000 ตัน

คำค้น