CMAN ติดบ่วง Cash Balance เริ่มวันนี้

CMAN ติดบ่วง Cash Balance เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.-25 พ.ค. 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่ 25 พ.ค. 2561

คำค้น