QTC รับออเดอร์ใหม่จาก กฟภ.182 ลบ.ดัน Backlog เพิ่มเป็น 416 ลบ.

QTC รับออเดอร์ใหม่จาก กฟภ.182 ลบ.ดัน Backlog เพิ่มเป็น 416 ลบ.ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีศักยภาพในการรองรับยอดคำสั่งซื้อได้ถึง 1,500 ลบ.

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคำสั่งซื้อใหม่ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่า 182 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่างานในมือ(Backlog) ไตรมาส 2/58 อยู่ที่รวม 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มี Backlog ราว 204 ล้านบาท เป็นผลมาจากออเดอร์ที่ทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแผนจากการขยายกำลังการผลิตตั้งแต่ปีก่อน ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีศักยภาพในการรองรับยอดคำสั่งซื้อได้ถึง 1,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการรอผลประมูลของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)หลังจากที่มีการยื่นประมูลไปในช่วงก่อหน้านี้ คิดเป็นมูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท เบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะทราบผลการประมูลในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 58 และบริษัทเชื่อว่าจะคว้างานดังกล่าวมาได้ประมาณ 10-15 % ของมูลค่าโครงการทั้งหมด

ทั้งนี้ หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะส่งผลให้ในครึ่งปีหลังบริษัทจะรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของบริษัทในปี 58 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ระดับ 1,000 ล้านบาท หรือเติบโต 30% จากปีก่อน

สำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ, กลุ่มเอกชน, กลุ่มส่งออก ทั้งนี้ประมาณการสัดส่วนรายได้บริษัทปีนี้ โดยแบ่งเป็นงานภาครัฐประมาณ 30-35% งานภาคเอกชนประมาณ 40-50% งานส่งออกประมาณ 15-20% งานบริการประมาณ 15-20%”นายพูลพิพัฒน์ กล่าว

ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนในการปรับกลยุทธ์ด้านการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเอกชน และตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯได้ขยายกลุ่มลูกค้าไปที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับอานิสงส์จากแผนโครงการลงทุนโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ทำให้ QTC มีโอกาสที่จะส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังญี่ปุ่นเพื่อรองรับความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า

พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีแผนจะขยายฐานกลุ่มลูกค้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry-Type Cast Resin ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากมองว่าผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดดังกล่าว ยังมีอัตราการขยายตัวได้สูง เนื่องจากเป็นหม้อแปลงที่ติดตั้ง เฉพาะภายในอาคารที่มีพื้นที่จำกัดเท่านั้น

คำค้น