CHEWA ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน

CHEWA ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน

คุณสุนันทรา  มหาประสิทธิ์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และคุณภีมพล พวงเพชร รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายควบคุมงบประมาณบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA ร่วมนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ประจำไตรมาส1/2561 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ซึ่งบริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ๆ ตามแผนที่ได้วางไว้ จำนวน 6 โครงการใหม่ และอีก 2 โครงการร่วมทุน คิดเป็นมูลค่ารวม 6,300 ล้านบาท และจากแผนพัฒนาโครงการต่างๆ

รวมถึงการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ในปีนี้ ประมาณ 1,400 ล้านบาท ทำให้มั่นใจว่า ผลการดำเนินงานปีนี้จะเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 2,400 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 20% จากปี 2560

คำค้น