CPT มือขึ้น! คว้างานเพิ่ม 3 โครงการ 230 ลบ. คาดรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ปีนี้

CPT มือขึ้น! คว้างานเพิ่ม 3 โครงการ 230 ลบ. คาดรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ปีนี้

นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPT เปิดเผยว่า บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด (TCG) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงผลิตไฟฟ้าและขยายไลน์กำลังการผลิตปาล์ม โดยการติดตั้งตู้ไฟฟ้ากำลังระดับแรงดันปานกลาง (MV Switchgear Panel) และตู้จ่ายไฟฟ้าระดับแรงดันต่ำ

รวมถึงงานติดตั้งเดินสายระบบไฟฟ้าพร้อมระบบการขายไฟให้การไฟฟ้า มูลค่าโครงการ 130 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้จากโครงการนี้ราว 90% ภายในไตรมาส 4/61 และที่เหลือจะทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาส 1/62

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าไปรับช่วงต่อจาก บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าไปดำเนินการออกแบบจัดหาตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตพร้อมทั้งติดตั้งเดินสายระบบไฟฟ้า ให้แก่โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (สาขาสกลนคร) ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 63 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังได้เข้าไปดำเนินการออกแบบ จัดหาตู้จ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ แรงดันปานกลางและตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตน้ำตาล จากโครงการน้ำตาลไทยอุดร เฟส 2 ของบริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด มูลค่าโครงการ 37 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในปีนี้ทั้งหมดอีกด้วย

คำค้น