แรงขาย SET50 ยังทำงานต่อ! ระวังดัชนีแกว่งตัวผันผวน

Wait&See รอดัชนีเลือกทิศทาง โดยหากสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,130 จุด คาดรีบาวด์ต่อในกรอบ Sideway แต่หากหลุดรับ 1,123 จุด คาดลงลึกตาม Price pattern แบบ Triple Top

จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50M18) 14 มิ.ย. 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading: Wait&See รอดัชนีเลือกทิศทาง โดยหากสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,130 จุด คาดรีบาวด์ต่อในกรอบ Sideway แต่หากหลุดรับ 1,123 จุด คาดลงลึกตาม Price pattern แบบ Triple Top

มุมมองด้านเทคนิค: จ่อตรงแนวรับสำคัญ 1,130 !!!

เมื่อวานนี้ S50M18 แรงขายยังทำงานต่อ โดยดัชนีลงมาปิดเกือบแนวรับ 1,130 จุด อย่างไรก็ดี Indicator ในกราฟรายวันเราไม่เจอสัญญาณทั้งซื้อหรือขาย วันนี้ต้องระวังดัชนีจะแกว่งด้วยความผันผวนที่สูงมาก เพราะดัชนีอยู่จุดที่ต้องเลือกแนวโน้มของทิศทาง ซึ่งมีโอกาสแกว่งได้ 2 ทาง 1) รีบาวด์ตรงแนวรับกรอบล่าง Sideway ที่ 1,130 จุด หรือ 2) แรงขายกดจนหลุดรับ 1,123 จุด ซึ่งจะก่อให้เกิด Price pattern แบบ Triple Top และจะทำให้มีแนวรับถัดไปที่ค่อนข้างลึก ดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำแนะนำ Wait&See หรือปิดสถานะเพื่อรอดัชนีเลือกทิศทาง

มุมมองทางทฤษฎี: สัญญาณขัดแย้งรอความชัดเจน!!

เมื่อวานนี้ S50M18 ปิดลบด้วย % น้อยกว่า Spot ส่งผลให้ Basis เพิ่มขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า 1.76 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +1.75 จุด มากกว่า Theory Basis ที่ +0.65 จุด สะท้อนมุมมองเป็นบวกเล็กน้อยในระยะสั้น (1 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50U18-S50M18) เพิ่มขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า 0.1 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.4 จุด ยังสูงกว่า Theory Spread ที่ -5.96 จุด สะท้อนมุมมองเป็นบวกเล็กน้อยในระยะกลาง (4 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1807A 0.23 21.5 2.29
S5028C1809A 0.59 14.5 1.32

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1806B 0.16 45.4 1.56
S5028P1809A 0.76 12.8 1.16
ข้อมูล ณ วันที่ 13/06/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น