สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB-F มูลค่าสูงสุด 387.03 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB-F มูลค่าสูงสุด 387.03 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCB-F 7 3,105,900 387,027 124.61
LHPF
1 39,458,300 307,775 7.8
BPP 1 4,920,000 108,240 22
LH 8 8,682,700 99,552 11.47
LHSC 1 4,801,100 71,536 14.9
TISCO-F 2 815,500 71,006 87.07
SPF 1 2,000,000 46,400 23.2
GLOW 1 356,600 33,699 94.5
AOT 2 400,000 26,529 66.32
SCB 1 191,000 23,639 123.76
PTT 2 420,100 21,841 51.99
WHA 1 5,384,000 21,321 3.96
STEC 1 725,300 15,309 21.11
IVL 3 275,300 14,904 54.14
CK 1 302,100 7,765 25.7
TPCORP 1 500,000 7,500 15
MINT
2 204,900 6,710 32.75
BANPU 1 172,800 3,436 19.89
MTC 1 100,000 3,325 33.25
TRUE
1 524,700 3,070 5.85
TPIPP
1 311,700 1,901 6.1
U
3 30,000,000 885 0.03
LH-F 1 67,300 771 11.45
BANP13P1809A
1 1,000,000 590 0.59
CBG06C1807A 1 1,200,000 541 0.45
AQ 4 11,000,000 358 0.03
KBANK-F 2 198 40 200