สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL-F มูลค่าสูงสุด 249.85 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL-F มูลค่าสูงสุด 249.85 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL-F 11 1,257,881 249,852 198.63
TRUE 3 27,179,803 160,774 5.92
KBANK-F 3 579,400 115,011 198.5
MTC 1 2,406,600 90,589 37.64
ERW 1 9,000,000 56,250 6.25
MK 1 12,000,000 48,720 4.06
SCC 2 110,100 47,120 427.98
DTAC 1 824,100 32,933 39.96
CPN 1 442,025 32,931 74.5
SIRI 1 20,000,000 32,200 1.61
PTT13C1812A 3 100,000,000 31,000 0.31
SPRC 2 2,153,500 28,496 13.23
BDMS
1 1,100,000 28,495 25.9
S5013P1809D
5 34,000,000 26,352 0.78
PLAT 1 3,205,000 25,159 7.85
CPF-F 1 940,200 24,594 26.16
WORK 1 539,900 24,432 45.25
KBANK
1 100,000 19,450 194.5
PTTGC
1 244,000 18,605 76.25
S5013C1809E
3 17,000,000 11,682 0.69
IVL 1 171,000 10,137 59.28
SUPER 1 10,000,000 7,300 0.73
MINT 1 107,200 3,725 34.75
IRPC
2 545,600 3,566 6.54
CPF 1 119,000 3,496 29.38
PTTG13C1812A 1 7,500,000 1,706 0.23
U 7 47,000,000 1,345 0.03
CBG 1 17,600 823 46.75
GPSC 1 5,900 417 70.75
GREEN 1 95,000 124 1.31
AQ 1 2,000,000 62 0.03
MAX 1 1,000,000 22 0.02
CPALL-F 1 21 2 76.25