สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DIF-F มูลค่าสูงสุด 68.54 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DIF-F มูลค่าสูงสุด 68.54 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DIF-F
1 4,600,000 68,540.00 14.9
KYE 1 147,000 60,270.00 410
INTUCH
2 1,003,900 54,838.04 54.62
BANPU 1 2,775,000 52,725.00 19
ADVANC 1 212,300 42,308.12 199.28
BEAUTY 1 4,000,000 37,800.00 9.45
CPN 2 415,900 32,739.65 78.72
SCB 1 200,000 28,950.00 144.75
BJC 1 500,000 28,250.00 56.5
TOP 1 328,800 27,756.67 84.42
BEAU13C1812B 3 45,000,000 26,550.00 0.59
BPP 1 870,000 21,489.00 24.7
NOBLE 4 1,427,300 17,484.42 12.25
COM7 1 848,000 15,848.70 18.69
PTG 1 1,200,000 15,360.00 12.8
TKN 1 1,000,000 14,800.00 14.8
BPP-F 1 480,000 11,856.00 24.7
AEONTS 1 59,100 10,151.42 171.77
RS
1 575,600 9,878.97 17.16
AOT
3 148,200 9,821.40 66.27
SCC 1 20,000 9,160.00 458
TMB 3 3,842,600 8,684.59 2.26
ERW 1 1,090,000 7,630.00 7
IVL <XD> 2 127,000 7,562.19 59.54
MAKRO 1 200,000 7,300.00 36.5
S5013P1809C
2 12,000,000 6,881.04 0.57
KBANK-F 4 23,400 5,101.18 218
S5013C1809D
3 9,000,000 4,788.00 0.53
SPRC 1 236,000 3,988.40 16.9
S5013P1809D 5 22,000,000 3,770.01 0.17
OCC 1 211,680 3,638.78 17.19
PTTG13C1812A 1 10,000,000 2,600.00 0.26
U 2 20,000,000 582 0.03
BBL-F 1 58 12.12 209