SPI จับมือ PTTGC เซ็น MOU ลุยพัฒนาสิ่งทอจากขยะ หวังยกระดับสิ่งทอไทยสู่ต่างประเทศ

SPI จับมือ PTTGC เซ็น MOU ลุยพัฒนาสิ่งทอจากขยะ หวังยกระดับสิ่งทอไทยสู่ต่างประเทศ

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นนำในกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยให้ทัดเทียมผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีระบบและครบวงจร ทั้งยังสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน

นายวิชัย เผยอีกว่า SPI ให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจสิ่งทอ และเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตจากขยะพลาสติกเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ เพราะกระแสรักษ์โลกกำลังเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญ ขณะที่ PTTGC นับเป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเคมี และมีการผลิตเม็ดพลาสติกด้วยการใช้นวัตกรรมผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความร่วมมือกันในครั้งนี้ทำให้มั่นใจว่าจะก่อให้เกิดธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต และร่วมกันผลักดันศักยภาพธุรกิจไทยให้มีความแข็งแกร่ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจสีเขียวมากขึ้น

นอกจากความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้ว ความร่วมมือในครั้งนี้ยังรวมไปถึงการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคมด้วย

คำค้น