สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 204.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 204.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK 2 975,300 204,249 209.42
BBL-F 4 422,925 89,449 211.5
BBL
2 341,500 71,392 209.05
BEC-F 1 9,833,000 63,423 6.45
AOT 2 699,000 44,395 63.51
KBANK-F 4 200,078 42,216 211
TPIPL 1 22,000,000 38,500 1.75
BDMS 3 1,505,800 37,642 25
TOA 1 1,000,000 35,000 35
PTTEP 2 200,000 29,500 147.5
BCT 1 430,000 23,005 53.5
ALT 1 6,000,000 22,380 3.73
TKN 1 1,100,000 16,610 15.1
PTT13C1812A
2 50,000,000 12,750 0.26
S5028P1812A 5 14,000,000 8,996 0.64
ORI13C1902A
2 20,000,000 5,819 0.29
U 20 107,000,000 3,304 0.03
LH 1 177,000 1,894 10.7
CPF 1 40,100 966 24.1
PTT <XD> 1 18,700 963 51.5
MAX 1 4,000,000 90 0.02
PTTGC 1 500 39 77.75
SCC-F 1 38 16 422