ALLA กำไรไตรมาส 3 โตกระฉูด 70% ทะลุ 22 ลบ. หลังรายได้จากการขายพุ่ง-ค่าใช้จ่ายลด

ALLA กำไรไตรมาส 3 โตกระฉูด 70% ทะลุ 22 ลบ. หลังรายได้จากการขายพุ่ง-ค่าใช้จ่ายลด

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 ดังนี้

ทั้งนี้ผลประกอบการในไตรมาสดังกล่าวลดลงเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง 28 ล้านบาทหรือ 17%

คำค้น