สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL มูลค่าสูงสุด 53 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL มูลค่าสูงสุด 53 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL 2 250,000 53,000 212
TCAP
1 1,000,000 52,000 52
BCH-F
8 2,000,000 36,800 18.4
INTUCH 1 500,000 25,250 50.5
SNP 1 979,500 18,611 19
CENTEL 1 400,000 15,800 39.5
BBL-F 1 50,000 10,800 216
KKP 1 100,000 7,075 70.75
BJC 1 100,000 5,575 55.75
TPIPL 1 3,000,000 5,370 1.79
CPN-F 4 60,000 4,658 77.62
KBANK 1 20,000 4,020 201
PTTGC 1 39,000 3,003 77
S5013C1812A 2 6,700,000 1,819 0.27
S5028P1812A
1 1,000,000 570 0.57
MAX 4 16,000,000 341 0.02