FLOYD รับทรัพย์ 49.24 ลบ. หลังคว้างานก่อสร้างโครงการ UIH BCH4 DATA CENTER จาก “หัวเว่ยฯ”

FLOYD รับทรัพย์ 49.24 ลบ. หลังคว้างานก่อสร้างโครงการ UIH BCH4 DATA CENTER จาก “หัวเว่ยฯ”

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD เปิดเผยว่า บริษัทได้รับงานโครงการใหม่ คือ โครงการ UIH BCH4 DATA CENTER ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกล เป็นงานปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อใช้สำหรับทำ DATA CENTER รวมค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์ มูลค่าโครงการ 49.24 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 3 เดือน 5 วัน จากวันลงนามสัญญา 16 ม.ค.62

คำค้น