FPI รับรางวัล “อนุรักษ์พลังงานความร้อน”

FPI รับรางวัล "อนุรักษ์พลังงานความร้อน" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ (คนขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ FPI รับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตรจาก นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ (คนซ้าย) รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะเป็นบริษัทผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการ เพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

คำค้น