UAC ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก “Mitsui Exploration”

UAC ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก "Mitsui Exploration" ณ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็วๆนี้

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ให้การต้อนรับ Mr.Hiroyuki Tsurugi President&CEO จากบริษัท Mitsui Exploration Co.,Ltd. และคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น