SCB ประกาศยุทธศาสตร์ “SCB Transformation”

SCB ประกาศยุทธศาสตร์ "SCB Transformation"

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ประกาศยุทธศาสตร์ SCB Transformation เพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ พร้อมเปิดตัว 4 ผู้จัดการใหญ่ จัดทัพสร้าง Agile Organization ขับเคลื่อนองค์กรสู่รากฐานธุรกิจธนาคารในอนาคต

คำค้น