ซื้อหุ้น – กองทุนรวม รับปันผลก่อนวันขึ้น XD !!

เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ของบริษัทและกองทุนรวม-ทรัสต์ฯ ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เส้นทางนักลงทุน

เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ของบริษัทและกองทุนรวม-ทรัสต์ฯ ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้นจะเป็นโอกาสของนักลงทุนชอบผลตอบแทนแน่นอน หรือนักลงทุนเล่นระยะยาว…อย่าง (VI) ก็เป็นช่วงจังหวะของการเข้าซื้อเพื่อรอรับปันผลต่อไปนั่นเอง

โดยขณะนี้มีบริษัทและกองทุนรวม-ทรัสต์ฯ ทยอยแจ้งวันขึ้นเครื่องหมาย XD ประกอบกับอัตราการจ่ายปันผลเงินสดกี่บาทต่อหุ้น และวันที่จ่ายปันผล

ข่าวหุ้นธุรกิจ จึงทำการรวบรวมบริษัทและกองทุนรวม-ทรัสต์ฯ ที่แจ้งออกมาแล้ว เพื่อเป็นการให้นักลงทุนสามารถเข้าไปซื้อก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD จะได้รับเงินปันผล แต่ถ้าหากซื้อในวัน XD หรือหลังจากนั้นแล้ว นักลงทุนก็ไม่สามารถรับเงินปันผลได้!!!

สำหรับบริษัทที่แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล อาทิ TAPAC, OSP, PTTEP, GCAP, PICO, KSL, Q_CON, SCC และ OHTL

ขณะที่กองทุนรวม-ทรัสต์ฯ ที่แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล อาทิ TDEX, WHABT, CPNCG, CRYSTAL, DIF, POPF, PPF และ SIRIP

ส่วนรายละเอียดทางบริษัท คือ บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TAPAC แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.11 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 8 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 22 มี.ค.62, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP แจ้งกำหนดการจ่ายปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 28 ก.พ.62,

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 3.25 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 11 เม.ย.62, บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 13 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 12 เม.ย.62,

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ PICO แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 15 มี.ค.62, บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 4 มี.ค.62 และจ่ายปันผลวันที่ 20 มี.ค.62,

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.06 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 29 มี.ค.62 และจ่ายปันผลวันที่ 19 เม.ย.62, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 9.50 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 3 เม.ย.62 และจ่ายปันผลวันที่ 19 เม.ย.62 และ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ OHTL แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 9 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 9 พ.ค.62 และจ่ายปันผลวันที่ 24 พ.ค.62

เช่นเดียวกับรายละเอียดของกองทุนรวม-ทรัสต์ฯ คือ กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ  หรือ TDEX แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 8 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 26 ก.พ.62, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือ WHABT แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.1325 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 11 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 27 ก.พ.62,

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ CPNCG แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.2204 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 1 มี.ค.62, กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท หรือ CRYSTAL แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.048 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 1 มี.ค.62,

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.26 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 1 มี.ค.62,

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ หรือ POPF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.2843 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 1 มี.ค.62,

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PPF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.1743 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 1 มี.ค.62 และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ หรือ SIRIP แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล 0.1382 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 ก.พ.62 และจ่ายปันผลวันที่ 1 มี.ค.62

ข้อมูลนำเสนอข้างต้นเป็นตัวอย่าง…หรือเป็น “ออเดิร์ฟ” สู่นักลงทุนชอบหุ้นปันผล เพื่อจะได้ซื้อก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD!!!

ส่วนหลังจากนี้ไปก็จะมีบริษัทและกองทุนรวม-ทรัสต์ฯ แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลทยอยประกาศออกมา โดยนักลงทุนสามารถติดตามในเว็ปไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น-ข่าวหุ้นออนไลน์ จะนำเสนอให้นักลงทุนเมื่อมีประกาศออกมา!!!