“โรงพยาบาลธนบุรี 2” ชวนฟัง “ต้อหินปล่อยไว้ อาจทำให้..ตาบอด”

"โรงพยาบาลธนบุรี 2" ชวนฟัง "ต้อหินปล่อยไว้ อาจทำให้..ตาบอด" ผ่านทางคลื่นวิทยุข่าวสารจราจร จส. 100 ในรายการ จส.100 กับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพ วันจันทร์ที่ 11กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14.20 น.

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ในเครือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังแนวทางการรักษา รวมถึงวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพดวงตา ในหัวข้อเรื่อง “ต้อหินปล่อยไว้ อาจทำให้..ตาบอด” โดย พญ.วิไลพันธ์ ทวีรัตนศิลป์ แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ โรงพยาบาลธนบุรี 2 จะมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ให้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุข่าวสารจราจร จส. 100 ในรายการ จส.100 กับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพ วันจันทร์ที่ 11กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14.20 น.