“โรงพยาบาลธนบุรี” ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

"โรงพยาบาลธนบุรี" ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี

อุบัติเหตุ ส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียเลือดมาก แล้วไม่สามารถห้ามเลือดได้ทันเวลา นั่นอาจหมายถึงจุดจบของชีวิต การสำรองโลหิตไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป ผู้ที่เสียเลือดมาก หรือต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการช่วยเหลือและผู้ที่ได้รับ โรงพยาบาลธนบุรี ในเครือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตกุศลและผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่วมกันบริจาคโลหิต ลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี

คำค้น