KBANK ส่งบ.ย่อยเข้าถือหุ้น “ฮอร์แกไนซ์” 18.03% หวังขยายฐาน-เสริมบริการการเงินรูปแบบใหม่

KBANK ส่งบ.ย่อยเข้าถือหุ้น "ฮอร์แกไนซ์" 18.03% หวังขยายฐาน-เสริมบริการการเงินรูปแบบใหม่

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าลงทุนถือหุ้น 18.03% ในบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด ในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจระบบจัดการพื้นที่ให้เช่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและส่งเสริมบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่

คำค้น